Boka Åsa till jobbet 2023-2024

Öka hållbarheten på arbetsplatsen 

Åsa Vikman är socionom med många års erfarenhet inom socialtjänsten och personen bakom succékontot @orkidebarnsverige med över 145 000 följare där hon sprider kunskap om högkänslighet och psykisk hälsa dagligen. Åsa är högaktuell som författare till boken Handbok för högkänsliga som släpps 21 november 2023

Placeholder Image

Du finner aktuella föreläsningar

Nedan

 

Boka någon av följande föreläsningar:

 

Skapa en hållbar arbetsplats både för vuxna och barn 

Denna föreläsning riktar sig till personal inom skola och förskola

Innehåll: 

  • Psykisk ohälsa hos barn 
  • Vikten av tidig identifiering och intervention 
  • Skapa en stödjande och inkluderande miljö där alla barn och även orkidébarnen får blomstra
  • Skapa en hållbar arbetsmiljö både för barn och vuxna. Både för högkänsliga och icke högkänsliga personer
  • Bygg och upprätthåll positiva relationer mellan vuxna och barn

 

Hållbara medarbetare

Denna föreläsning passar alla arbetsplatser

Innehåll: 

  • Vad påverkar vår psykiska hälsa? Hur kan vi göra för att må bättre? 
  • Arbetsmiljöns påverkan på de anställdas psykiska hälsa
  • Att utforma en psykiskt hälsosam och hållbar arbetsplats 
  • Inkluderande arbete
  • Verktyg att implementera både individuellt och på gruppnivå

 

Ta kontakt med Åsa för att boka föreläsning genom formuläret

 

Sagt om Åsa

"Åsa har en förmåga att beröra på djupet med sin genuinitet och passion för det hon pratar om. Jag lärde mig så mycket under Åsas föreläsning och den inspirerade mig till förändring inom vissa områden i mitt liv vilket gjort att jag mår bättre än någonsin"